SECOND CONJUGATION VERB

Latin : med-eo, medere, medu-i, medit-um
English : heal/be a remedy for

ACTIVE PASSIVE
INDICATIVE SUBJUNCTIVE INDICATIVE SUBJUNCTIVE
PRESENT
1.sg medeo medeam medeor medear
2.sg medes medeas medéris medeáris
3.sg medet medeat medétur medeátur
1.pl medémus medeámus medémur medeámur
2.pl medétis medeátis medémini medeámini
3.pl medent medeant medéntur medeántur
IMPERFECT
1.sg medébam medérem medébar medérer
2.sg medébas medéres medebáris mederéris
3.sg medébat medéret medebátur mederétur
1.pl medebámus mederémus medebámur mederémur
2.pl medebátis mederétis medebámini mederémini
3.pl medébant medérent medebántur mederéntur
FUTURE
1.sg medébo medébor
2.sg medébis medéberis
3.sg medébit medébitur
1.pl medébimus medébimur
2.pl medébitis medebímini
3.pl medébunt medebúntur
PERFECT
1.sg medui meduerim meditus -a -um sum meditus -a -um sim
2.sg meduísti medueris meditus -a -um es meditus -a -um sis
3.sg meduit meduerit meditus -a -um est meditus -a -um sit
1.pl meduimus meduerímus mediti -ae -a sumus mediti -ae -a simus
2.pl meduístis meduerítis mediti -ae -a estis mediti -ae -a sitis
3.pl meduérunt meduerint mediti -ae -a sunt mediti -ae -a sint
PLUPERFECT
1.sg medueram meduíssem meditus -a -um eram meditus -a -um essem
2.sg medueras meduísses meditus -a -um eras meditus -a -um esses
3.sg meduerat meduísset meditus -a -um erat meditus -a -um esset
1.pl meduerámus meduissémus mediti -ae -a eramus mediti -ae -a essemus
2.pl meduerátis meduissétis mediti -ae -a eratis mediti -ae -a essetis
3.pl meduerant meduíssent mediti -ae -a erant mediti -ae -a essent
FUTURE PERFECT
1.sg meduero meditus -a -um ero
2.sg medueris meditus -a -um eris
3.sg meduerit meditus -a -um erit
1.pl meduérimus mediti -ae -a erimus
2.pl meduéritis mediti -ae -a eritis
3.pl meduerint mediti -ae -a eruntACTIVE ACTIVE PASSIVE
IMPERATIVE INFINITIVE INFINITIVE
present mede, medéte medére medéri
perfect meduísse meditus -a -um esse
future meditúrus -a -um esse

PARTICIPLE PARTICIPLE GERUND SUPINE
ACTIVE PASSIVE Gen. medéndi
present medens, (-tis) Dat. medéndo
perfect meditus -a -um Acc. medéndum meditum
future meditúrus -a -um medéndus -a -um Abl. medéndo meditu

Consult the Internet version

The present webpage is compiled for an introductory Latin course at the Chinese University of Hong Kong by Dr. Louis Ha.
Copyright: Louis Ha, 2003.

* * *